logo

Privatvård för företag 

 
White Label Care erbjuder produkter för såväl enskilda firmor till stora börsnoterade bolag. Distribution av försäkringarna sker via våra utvalda partners. 
 
För vidare information, kontakta oss.

Privatvård grupp 

 
White Label Care samarbetar med ett flertal organisationer och förbund. Tillsammans har vi tagit fram specialanpassade sjukvårdsförsäkrings-lösningar som stärker medlemsförmånen. 
 
För vidare information, kontakta oss.

Partnerlösningar 

 
White Label Care utvecklar speciellt anpassade produkter avseende innehåll, och administration för exempelvis försäkringsbolag och captives. Vi erbjuder även lösningar med Co branding och delad risk. 
 
För vidare information, kontakta oss.

Personuppgifter

 

Så behandlar White Label Care dina personuppgifter

Din personliga integritet är viktig för oss. För att du ska vara trygg med att vi värnar din integritet finns det på den här sidan information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Generell information som gäller oavsett vilken relation du har till White Label Care finns längst upp på sidan. Längre ner kan du läsa om vad som gäller för specifika produkter som vi har. Självklart lever all vår personuppgiftsbehandling upp till de lagar och regler som gäller för personlig integritet, vilket bland annat innebär att vi inte behandlar fler uppgifter om dig än vad som är nödvändigt och att alla uppgifter om dig raderas när de inte längre behövs.

 

 

Personuppgiftsansvarig

 

White Label Care:

Åke Arén

Tel: 0709-952633

Epost: info@wlcare.com

WL Care AB - 556751-0424

Fredsgatan 12

111 52  Stockholm

 

Vilka personuppgifter behandlar White Label Care?

 

Vilka personuppgifter som vi behandlar om dig beror på vilken relation du har till bolaget. Längre ner på sidan kan du se vilka uppgifter vi behandlar beroende på vilken eller vilka produkter eller tjänster du köper av oss. Även om du inte är kund hos oss kan det hända att vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Om en anhörig till dig är kund hos bolaget behandlar vi eventuellt vissa uppgifter om dig i syfte att ge så bra råd till din anhörige som möjligt. Även du som ännu inte är kund kan längre ner på sidan se vilka uppgifter vi har om dig och mer information om vår behandling av uppgifterna.

 

Varför behandlar White Label Care mina personuppgifter?

 

Personuppgifter som rör dig som kund behandlas för att vi ska kunna genomföra vårt avtal och andra åtaganden gentemot dig och tillhandahålla en bra kundservice. Vi är dessutom enligt lag skyldiga att dokumentera vissa av våra kundförhållanden och måste därför behandla personuppgifter om våra kunder och deras anhöriga. För att kunna sköta vår bokföring och ekonomiska rapportering krävs det också att vi behandlar vissa personuppgifter. Slutligen behandlar vi personuppgifter för att kunna kontakta potentiella och befintliga kunder, bland annat för marknadsföringsändamål, och för att utveckla våra system, produkter och vårt erbjudande till kunderna.

 

 

Hur skyddar White Label Care mina personuppgifter?

 

Bolaget bedriver ett mycket ambitiöst informationssäkerhetsarbete. Detta innebär bland annat att vi har starka tekniska lösningar som skyddar all vår information, till exempel brandväggar och intrångsskydd. Dessutom arbetar vi med behörighetsstyrning vilket innebär att personuppgifter inte är åtkomliga för fler av våra medarbetare än vad som är nödvändigt för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt arbete. Slutligen ställer vi minst lika höga krav på de leverantörer som behandlar personuppgifter åt oss.

 

 

Vilka rättigheter har jag och hur använder jag dem?

 

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du vissa rättigheter som du kan använda dig av. Är du osäker på om vi behandlar uppgifter om dig har du även rätt att få information om vi gör det eller inte. Vänd dig då till din kontaktperson alternativt via mail till info@wlcare.com eller ring oss på telefon 0709-952633

 

Rätt till tillgång

 

Du har rätt att få reda på om vi behandlar personuppgifter om dig. Om vi gör det har du dessutom rätt att få ett utdrag av vilka personuppgifter det rör sig om. Rättigheten omfattar även ytterligare information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

I fall du önskar få ett registerutdrag kan du ansöka om detta genom att kontakta oss.

 

 

Om vi skulle behandla felaktiga eller inkompletta personuppgifter om dig har du rätt att få dessa uppgifter rättade.

I fall du önskar få uppgifter rättade kan du ansöka om detta genom att kontakta oss.

 

Rätt till radering och begränsning

 

Under vissa förutsättningar har du rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig raderade. Detta gäller exempelvis om vi inte har någon laglig grund för behandling av uppgifterna eller om uppgifterna inte längre behövs i vår verksamhet. Istället för att begära att vi raderar uppgifterna kan du begära att vi begränsar vår behandling av dem. Detta betyder att vi sparar uppgifterna men begränsar behandlingen till passiv lagring.

I fall du önskar få uppgifter raderade eller begränsade kan du ansöka om det genom att kontakta oss.

 

Rätt till invändning

 

Om vi använder dina personuppgifter för att rikta marknadsföring till dig har du rätt att invända mot denna behandling. I så fall kommer vi sluta behandla dina uppgifter för marknadsföringsändamål. Du har även rätt att invända mot behandlingen om den utförs med stöd av ett berättigat intresse

 

Rätt till dataportabilitet

 

Om vi behandlar personuppgifter om dig för att genomföra ett avtal som vi har med dig eller med stöd av ditt samtycke har du rätt till så kallad dataportabilitet avseende uppgifterna. Detta innebär att du har rätt att kräva att vi tillhandahåller dig uppgifterna i ett elektroniskt format. Du kan även begära att vi skickar uppgifterna direkt till en annan personuppgiftsansvarig.

Frågor & klagomål

Vem kan jag kontakta om jag har frågor eller klagomål gällande White Labe Care hantering av personuppgifter?

Om du har frågor eller funderingar avseende bolagets personuppgiftshantering som inte besvaras av denna sida är du välkommen att kontakta din rådgivare, vår kundtjänst eller maila till info@wlcare.com

 

 

Tillsyn

Tillsyn över personuppgiftsbehandling

För tillsynen över personuppgiftsbehandling i Sverige står Integritetsmyndigheten vilka nås via www.datainspektionen.se.